Hướng dẫn cách cộng, trừ ngày, tháng, năm trong excel

Hướng dẫn cách cộng, trừ ngày, tháng, năm trong excel

Khi bạn làm việc và quản lý liên quan đến ngày tháng năm ta thường sẽ phải cộng, trừ, tính khoảng cách giữa các ngày. Việc đếm thủ công sẽ mất nhiều thời gian của bạn và chỉ có thể tính đối với các quãng thời gian ngắn còn đối với những dữ liệu lớn hơn thì việc đến thủ công sẽ rất khó khăn.

Trong bài viết này, David Lowe chuyên mục kiến thức sẽ hướng dẫn cách cộng, trừ ngày, tháng, năm trong excel giúp thuận tiện và dễ dàng hơn cho công việc cũng như trong học tập.

Cách cộng, trừ ngày, tháng, năm trong excel

Ví dụ là bạn có hai ngày trong ô A2 và B2 và bạn muốn cộng hoặc trừ hai ngày này với nhau để biết được số ngày nằm giữa hai ngày này. Để có được kết quả bạn có thể thực hiện với nhiều cách khác nhau.

Cách 1: Cộng, trừ ngày, tháng, năm trực tiếp

Cộng, trừ ngày, tháng, năm trực tiếp
Cộng, trừ ngày, tháng, năm trực tiếp

Đứng như tên gọi của cách này bạn có thể làm nhanh chóng trực tiếp bằng cách ấn vào ô tính và nhấn dấu “=” và nhấn ô giá trị 1 – ô giá trị 2 (trong ví dụ này sẽ là =B2-A2)và ấn enter là có thể có kết quả rồi. Vì Microsoft Excel lưu trữ mỗi ngày như một số serial độc đáo bắt đầu bằng 1 đại diện cho 1 tháng 1 năm 1900 nên khi bạn trừ chúng, một phép tính số học bình thường xảy ra: =B2-A2. 

Tương tự bạn có thể sử dụng công thức này để cộng ngày tháng năm trong Excel.

Cách 2: Cộng, trừ ngày, tháng, năm sử dụng hàm DATEDIF

Cộng, trừ ngày, tháng, năm sử dụng hàm DATEDIF
Cộng, trừ ngày, tháng, năm sử dụng hàm DATEDIF

Đây cũng là một cách khá đơn giản và giúp cho bạn đạt được được một kết quả giống như cách bên trên bằng cách sử dụng hàm DATEDIF của Excel cú pháp như sau: =DATEDIF(A2,B2,”d”)

Nhìn hình sau đây cho thấy rằng cả hai phép tính này đều cho ra kết quả giống hệt nhau. Ngoại trừ dòng 4 trong đó hàm DATEDIF cho ra kết quả bị lỗi #NUM. Lý do là bởi vì khi bạn trừ một ngày nhỏ hơn (1 tháng 5 năm 2015) cho một ngày lớn hơn (6 tháng 5 năm 2015) thì kết quả sẽ trả về số âm (-5). Nhưng đối với cú pháp của hàm DATEDIF sẽ không cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc  vì vậy cho nên nó mới cho ra kết quả lỗi.

Tương tự bạn có thể sử dụng công thức này để cộng ngày tháng năm trong Excel.

Cách 3: Cộng, trừ một ngày từ ngày hiện tại

Cộng, trừ một ngày từ ngày hiện tại
Cộng, trừ một ngày từ ngày hiện tại

Để có thể trừ một ngày từ ngày hôm nay bạn có thể sử dụng một trong hai cách trên hoặc bạn có thể sử dụng chức năng TODAY() thay vì ngày. Áp dụng công thức vào ví dụ trên ta có: =TODAY()-A2 hoặc DATEDIF(A2,TODAY(),”d”)

Cũng giống như trong cách 2 thì cả hai công thức đều cho ra kết quả khi mà ngày hôm nay lớn hơn ngày bạn trừ đi ngược lại thì DATEDIF sẽ báo lỗi.

Tương tự bạn có thể sử dụng công thức này để cộng ngày tháng năm trong Excel.

Cách 4: Cộng, trừ ngày, tháng, năm sử dụng hàm DATE

Cộng, trừ ngày, tháng, năm sử dụng hàm DATE
Cộng, trừ ngày, tháng, năm sử dụng hàm DATE

Nếu như bạn muốn lấy ngày của công thức cung cấp, nhập ngày thì bạn có thể sử dụng hàm DATE (năm, tháng, ngày) và trừ đi một ngày khác. Ví dụ là bạn muốn sử dụng công thức sau để trừ ngày 20 tháng 5 năm 2015 cho ngày 15 tháng 5 năm 2015 và trả lại kết quả 5 ngày thì bạn cần nhập: = DATE (2015, 5, 20) – NGÀY (2015, 5, 15)

Tương tự bạn có thể sử dụng công thức này để cộng ngày tháng năm trong Excel.

Trên đây David Lowe đã hướng dẫn cách cộng, trừ ngày, tháng, năm trong excel. Hy vọng các cách trên đây sẽ giúp cho bạn cộng, trừ ngày, tháng, năm trong Excel một cách đơn giản, dễ dàng, thuận tiện từ đó giúp công việc cũng như trong học tập trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *