Cách Sort trong Excel | Cách sắp xếp dữ liệu trang tính excel

Cách Sort trong Excel | Cách sắp xếp dữ liệu trang tính excel

Việc sắp xếp dữ liệu sẽ giúp trang tính của bạn trở nên dễ nhìn hơn. Trong quá trình sử dụng ứng dụng Excel, nhiều người vẫn chưa biết cách làm sao để sắp xếp dữ liệu một cách hiệu quả. 

Trong bài viết này, David Lowe sẽ hướng dẫn các bạn cách Sort (sắp xếp dữ liệu) trong Excel nhanh chóng và dễ dàng nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Sắp xếp dữ liệu trong Excel là gì?

Sắp xếp dữ liệu trong Excel là gì?
Sắp xếp dữ liệu trong Excel là gì?

Sắp xếp dữ liệu trang tính là một tính năng cần thiết trong Excel. Tính năng này cho phép người dùng có thể sắp xếp lại dữ liệu theo ý mình muốn. Đồng thời, cũng sẽ giúp trang tính Excel trở nên dễ nhìn và dễ kiểm soát hơn lúc đầu. 

Sẽ có những điều kiện khác nhau để sắp xếp dữ liệu như: sắp xếp tăng dần, giảm dần, sắp xếp theo chữ cái, giá trị,..

Công thức của hàm SORT

Cú pháp hàm SORT = SORT(array, sort_index, sort_order, by_col)

Trong đó: 

array: Là mảng dữ liệu cần được sắp xếp (gồm nhiều dòng, nhiều cột liên tục).

sort_index: Tiêu chuẩn để sắp xếp cột hay dòng thứ mấy trong mảng dữ liệu (nhập số cụ thể, không bắt buộc). Mặc định là cột/dòng đầu tiên.

sort_order: Điều kiện không bắt buộc. Thứ tự sắp xếp theo tăng dần hay giảm dần, với mặc định là tăng dần.

by_col: Sắp xếp theo cột hay theo dòng.

Ví dụ cơ bản về hàm SORT

Sắp xếp số điểm sinh viên theo thứ tự tăng dần:
Tại ô D2, nhập công thức =SORT(C2:C6;1;1)

Trong đó:

  • C2:C6: Là phạm vi cần sắp xếp.
  • 1: Tiêu chuẩn sắp xếp theo dòng thứ nhất.
  • 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Sau đó, nhấn phím Enter để có được kết quả như hình.

Hàm SORT kết hợp với những hàm khác

Ngoài cách sắp xếp một mình như trên, hàm SORT còn kết hợp được với các hàm khác::

Hàm SORT và hàm Filter

Hàm SORT và hàm Filter
Hàm SORT và hàm Filter

Đối với sự kết hợp này, dữ liệu được trích lọc và sắp xếp cùng lúc. 

Ví dụ: Để lọc tên mặt hàng đã được bán trong tháng 7, bạn cần làm như sau:

  • Bước 1: Nhập công thức như hình tại ô F6;
  • Bước 2: Nhấn Enter ta được kết quả;

Trong đó: 

  • Hàm Filter sẽ lọc Ngày bán của tháng 7 với Tên hàng bán được như hình; 
  • Hàm Sort sẽ sắp xếp dữ liệu về ngày tăng dần;

Hàm Sort và hàm UNIQUE

Hàm Sort và hàm UNIQUE
Hàm Sort và hàm UNIQUE

Hai hàm này sẽ dùng khi có yêu cầu lọc danh sách phải tự động sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A->Z. 

Ví dụ: Như trong hình, tại ô F3, bạn nhập công thức =SORT(UNIQUE(C2:C9))

Trong đó:
C2:C9: Là phạm vi cần phải lọc ra danh sách nhưng không được trùng nhau.

Bạn có thể xem chi tiết tại đây:

Trong chuyên mục Kiến thức kỳ này, David Lowe đã chia sẻ đến các bạn những thông tin cũng như cách sử dụng hàm Sort, sắp xếp dữ liệu. Hy vọng những thông tin trên giúp bạn sử dụng thành thạo Excel!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *